มีการจัดการแสดง โอปอล ที่งามที่สุดในโลก

ได้มีการรายว่ามีการค้นพบอัญมณีที่เลอค่าที่สวยมากขึ้น นั้นก็คือ โอปอล และได้เตรียมที่จัดแสดง  โอปอล  ซึ่งเป็นอัญมณีที่มีหลากสีที่ชื่อว่า Virgin Rainbow และยังเชื่อกันว่าเป็นโอปอลที่มีน้ำงามที่สุดในโลก เท่าที่เคยมีการได้ขุดพบมา ส่วนเรื่องมูลค่านั้นในปัจจุบันจะอยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์คะ และ Virgin Rainbow นั้นมีขนาด 6 เซนติเมตร ได้มีการขุดพบที่เขตทะเลทรายของเมืองคูเบอร์ เพดี ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ในปี 2546 โดยกลุ่มคนงานที่เหมืองท้องถิ่นคะ และด้วยที่ความสวยงามและสดใสที่มองเห็นสีต่างๆนั้น ดังนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าให้เป็นโอปอลที่มีน้ำงามที่สุดด้วย และทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดการแสดงอัญมณีชิ้นนี้ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 14 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องมาเพราะโอกาสครบรอบ 100 ปี ของที่ทำการเหมืองแร่โอปอลที่ประเทศออสเตรเลียนั้นเองคะ

AboutNEW