เนเธอแลนด์สั่งรัฐบาลลดก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบันนี้โลกของเรานั้นได้ร้อนมากขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วย  และประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ศาลกรุงเฮก  ก็มีคำสั่งที่ให้รัฐบาลนั้น “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”  25% ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ช่วยปกป้องให้ประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ    และจากภาระหน้าที่ตามกฎหมายการปกป้อง ประชาชนจากอันตรายที่เกิดในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทุกวัน หากว่ายังไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น   อากาศก็จะยิ่งแปรปรวนหนักรุนแรงมากกว่าเดิมอีก  เฉพาะยิ่งในครึ่งหลังของศตวรรษ นั้น ก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารและน้ำอย่างหนักเลยทีเดียว  ในเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศหนึ่งที่ยังเสี่ยงต่อระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทุกวันอีก เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอีก  ยังไงไม่ว่าในที่ใดนั้นต่างก็ต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งนั้นคะ

AboutNEW